Zorgaanbod

Hier vindt u een overzicht van de vormen van zorg die wij aanbieden:


Particuliere zorg

Verzorging en verpleging, overdag en ’s nachts Stephen Care biedt de zorg van een ervaren professional. Ik ondersteun uw naaste bij dagelijkse handelingen zoals eten en drinken, wassen en aankleden, medicatie aanreiken of toedienen, transfers en wondverzorging.

Naast deze noodzakelijke zorg maak ik tijd en ruimte vrij voor persoonlijke aandacht. Mijn aanwezigheid zorgt voor een bekend en vertrouwd gezicht.


Particuliere zorg en verpleging worden ingezet naar uw wensen en behoeften. Op vaste dagen en vaste tijden. Is er in de nacht verzorging of verpleging nodig? Dat kan! Stephen Care biedt nachtzorg als waaknacht of slaapnacht aan. Het kan geruststellend zijn om te weten dat er ’s nachts een zorgverlener in de buurt is die kan helpen wanneer dit nodig is.

Tijdens een slaapnacht slaapt de zorgverlener bij uw naaste in huis en biedt zo nodig hulp, bijvoorbeeld bij toiletgang of verwardheid. Bij een waaknacht staat uw zorgverlener continu paraat. Gedurende de gehele nacht kan er een beroep gedaan worden op diens hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld in de terminale fase, waarbij een toeziend oog en warmte en nabijheid van grote waarde zijn.


24-uurs zorg

U blijft tot uw laatste dag thuis wonen. Dus ook als u continue zorg en ondersteuning nodig heeft.


12-uur zorg

U krijgt overdag de hulp die u nodig heeft. U kunt daardoor zo lang mogelijk thuis blijven wonen.


5-uur zorg

U kunt 5-uur zorg inkopen wanneer u één of meerdere dagdelen per week extra ondersteuning nodig heeft.


Nachtzorg

Nachtzorg is aangewezen wanneer u ’s nachts ondersteuning nodig heeft. Er is dan iemand in huis die voor u wakker blijft en u kan helpen .


Zorg bij ALS

Krijgt u te maken met ALS? Dan heeft u steeds meer hulp nodig bij allerlei taken in huis. Stephen Care is gespecialiseerd in thuiszorg bij ALS. Wilt u (zo lang mogelijk) thuis blijven wonen? Neem dan contact op.


Zorg bij Parkinson

Krijgt u te maken met de ziekte van Parkinson? Dan heeft u steeds meer hulp nodig bij allerlei taken in huis. Stephen Care gespecialiseerd in thuiszorg bij Parkinson. Wilt u (zo lang mogelijk) thuis blijven wonen? Neem dan contact op.


Overbruggingszorg

Wacht u op een plek in een zorginstelling of is uw vaste zorgverlener tijdelijk niet beschikbaar ? Heeft u tot die tijd ook behoefte aan professionele zorg en ondersteuning? Stephen Care biedt u die. In de hoeveelheid die u nodig heeft, precies zoals u gewend bent. Neem contact op.


Dementiezorg

Krijgt u te maken met een vorm van dementie, Zoals de ziekte van Alzheimer? Dan heeft u hoe langer hoe meer zorg nodig. Stephen Care is gespecialiseerd in dementiezorg. Wilt u (zo lang mogelijk) thuis blijven wonen? Neem dan contact op.